Bij een integrale controle op 15 december door het Peelland Interventie Team (PIT) op verschillende locaties in Deurne en Helmond zijn verschillende overtredingen geconstateerd. In een aantal woningen in Helmond zijn lachgasflessen aangetroffen. De overtredingen krijgen opvolging door aanschrijving, doorverwijzing of een boete. Alle personen hebben aan de controle meegewerkt. In Deurne zijn diverse milieuovertredingen op een perceel gemeld. Verder onderzoek volgt. Aanleiding voor de controle waren verschillende meldingen uit de omgeving.

Lachgasflessen in Helmond

In een woning werd een grote hoeveelheid gasflessen aangetroffen. Bij een adres voldeed de opslag van lachgas niet aan de gestelde eisen.

Milieuovertredingen in Deurne

Op een perceel zijn diverse milieuovertredingen geconstateerd. Er waren asbesthoudende platen aanwezig, het terrein was niet op orde, accu’s waren niet boven een lekbak geplaatst, er was een olietank aanwezig en er was sprake van piekbelasting op de bodem. De eigenaar wordt aangeschreven.

Integrale controle

Bij de controleactie waren de volgende organisaties betrokken: politie, Senzer, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB, gemeente Deurne en gemeente Helmond.

Peelland Interventie Team (PIT)

Onder regie van het PIT zijn er regelmatig controles bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden of niet voldoen aan wet- en regelgeving. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen. Het PIT werkt nauw samen met zorg- en welzijnsinstanties om te komen tot duurzame oplossingen.

Verdachte situaties melden

Inwoners kunnen overlastsituaties en verdachte situaties doorgeven aan het Peelland Interventie Team (PIT). Dit kan anoniem per telefoonnummer 0492 - 58 79 03 of per e-mail info@pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk behandeld. Inwoners kunnen ook anoniem contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 - 7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl(externe link). Anonieme meldingen komen rechtstreeks bij de gemeente terecht en kunnen gebruikt worden voor onderzoek of een controle door het Peelland Interventie Team.