In januari is de grondwal aangepast tussen de Binderendreef en de Frans Babylonstraat, en tussen de Binderendreef en Rietven. Aansluitend worden binnenkort de geluidsschermen geplaatst. Vanaf maart worden de werkzaamheden aan de volgende rotondes verricht: Binderendreef-Dukaat, Binderendreef-Helmondseweg en Binderendreef-Inudstrieweg.

  Werkgebied

  Foto werkzaamheden binderendreef, werkgebied
  • Aan de Oostzijde van de Binderendreef is de huidige grondwal aangepast. Er worden geluidsschermen geplaatst.
  • Aan de Westzijde van de Binderendreef wordt ook een geluidsscherm geplaatst.
  • Aan de Zuid-Oostzijde van de rotonde Helmondseweg wordt tussen de Binderendreef en de Textielstraat een geluidsscherm geplaatst.

  Werkzaamheden aan 3 rotondes

  In de komende weken worden er werkzaamheden verricht aan drie rotondes op de Binderendreef. Dit betekent dat de drie rotondes afzonderlijk van elkaar voor bepaalde tijd worden afgesloten. Voor de omwonenden worden er tijdelijke bypasses gemaakt zodat alle bedrijven en woningen te allen tijde bereikbaar blijven. Alle omwonenden zijn per brief geïnformeerd over de werkzaamheden en de eventuele overlast die de werkzaamheden met zich mee kunnen brengen. 

   Omleiding voor auto's

   Op de afbeeldingen hieronder kunt u zien hoe de rotonde wordt afgesloten en welke bypass aangelegd wordt voor de bereikbaarheid van de omliggende woningen en bedrijven.

   Rotonde Binderendreef-Dukaat

   Fotoweergave bypass rotonde Binderendreef - Dukaat

   Rotonde Binderendreef-Helmondseweg

   Fotoweergave rotonde Binderendreef - Helmondseweg

   Rotonde Binderendreef-Industrieweg

   Fotoweergave bypass rotonde Binderendreef - Industrieweg

   Omleiding voor fietsers

   Fietsomleiding rotonde Binderendreef – Dukaat

   Helmondsingel richting Helmondseweg

   Komende vanuit de Helmondsingel (N270) fietst u rechtdoor naar de Rijtvensedreef. U slaat linksaf om op de Rijtvensedreef te komen. Daarna slaat u rechtsaf om op Dukaat te komen. Vervolgens gaat u rechtdoor om op Dubloen te komen. U slaat rechtsaf om op Dubloen te blijven. Dan gaat u rechtdoor richting de Landweg om uiteindelijk de Helmondseweg te bereiken. Dit is het einde van de fietsomleiding. U kunt uw weg vervolgen. 

   Helmondseweg richting Helmondsingel

   Komende vanuit de Helmondseweg fietst u rechtdoor via de Landweg om Dubloen te bereiken. U slaat vervolgens linksaf en fietst rechtdoor om op Dukaat te komen. Vervolgens slaat u linksaf om op de Rijtvensedreef te komen. Hier slaat u weer rechtsaf om naar de Helmondsingel te komen. Dit is het einde van de fietsomleiding. U kunt uw weg vervolgen.

   Grafische weergave fietsomleiding Binderendreef - Dukaat

   Fietsomleiding rotonde Binderendreef – Helmondseweg

   Helmondsingel richting Binderendreef

   Komende vanuit de Helmondsingel (N270) fietst u rechtdoor naar de Rijtvensedreef. U slaat linksaf om op de Rijtvensedreef te komen. Daarna slaat u rechtsaf om op Dukaat te komen. Vervolgens gaat u rechtdoor om op Dubloen te komen. U slaat rechtsaf om op Dubloen te blijven. Dan gaat u rechtdoor richting Landweg om uiteindelijk de Helmondseweg te bereiken. U slaat linksaf richting de Kleine Bottel om uiteindelijk op de Binderendreef te komen. Dit is het einde van de fietsomleiding. U kunt uw weg vervolgen.

   Binderendreef richting Helmondsingel

   Komende vanuit de Binderendreef fietst u rechtdoor en slaat rechtsaf richting Kleine Bottel om op de Helmondseweg te komen. U slaat linksaf om op de Landweg te komen en gaat vervolgens rechtdoor om Dubloen te bereiken. U slaat vervolgens linksaf en fietst rechtdoor om op Dukaat te komen. Vervolgens slaat u linksaf om op de Rijtvensedreef te komen. Hier slaat u weer rechtsaf om naar de Helmondsingel te komen. Dit is het einde van de fietsomleiding. U kunt uw weg vervolgen.

   Helmondsingel richting Helmondseweg

   Komende vanuit de Helmondsingel (N270) fietst u rechtdoor naar de Rijtvensedreef. U slaat linksaf om op de Rijtvensedreef te komen. Daarna slaat u rechtsaf om op Dukaat te komen. Vervolgens gaat u rechtdoor om op Dubloen te komen. U slaat rechtsaf om op Dubloen te blijven. Dan gaat u rechtdoor richting Landweg. Hier slaat u rechtsaf richting Rijtvenseweg. U fiets rechtdoor en steekt de Binderendreef over. Vervolgens gaat u linksaf om op de Bosven te komen. Hier slaat u rechtsaf om op de Helmondseweg te komen. Dit is het einde van de fietsomleiding. U kunt uw weg vervolgen.

   Helmondseweg richting Helmondsingel

   Komende vanuit de Helmondseweg fietst u linksaf richting Bosven. Vervolgens slaat u rechtsaf om op Rijtvenseweg te komen. U fietst rechtdoor en steekt de Binderendreef over. Vervolgens gaat u rechtdoor om uiteindelijk linksaf te slaan richting de Landweg. U slaat rechtsaf richting Dubloen en u slaat vervolgens linksaf en fiets rechtdoor om op Dukaat te komen. Vervolgens slaat u linksaf om op de Rijtvensedreef te komen. Hier slaat u weer rechtsaf om naar de Helmondsingel te komen. Dit is het einde van de fietsomleiding. U kunt uw weg vervolgen.

   Grafische weergave fietsomleiding Binderendreef - Helmondseweg

   Fietsomleiding rotonde Binderendreef – Industrieweg

   Binderendreef Noord richting Binderendreef Zuid

   Komende vanuit Binderendreef Noord (spoor) slaat u linksaf richting de Textielstraat. U fietst rechtdoor om vervolgens rechtsaf te slaan naar de Vlierdenseweg. Vanuit de Vlierdenseweg slaat u rechtsaf om op de Katoenstraat te komen. U fietst rechtdoor richting de Grote Bottel. U fiets rechtdoor en slaat vervolgens linksaf om op de Binderendreef te komen. Dit is het einde van de fietsomleiding. U kunt uw weg vervolgen.

   Binderendreef Zuid richting Binderendreef Noord

   Komende vanuit de Binderendreef Zuid slaat u rechtsaf richting de Grote Bottel. U vervolgt uw weg om vervolgens op de Katoenstraat te komen. Vanuit de Katoenstraat slaat u linksaf om op de Vlierdenseweg te komen. U slaat linksaf richting de Textielstraat. U fietst rechtdoor over de Textielstraat en slaat rechtsaf richting de Binderendreef. Dit is het einde van de fietsomleiding. U kunt uw weg vervolgen.

   Binderendreef Noord richting Beukelsedijk

   Komende vanuit Binderendreef Noord (spoor) fietst u rechtdoor om vervolgens gebruik te maken van de tijdelijke bypass. U steekt hier over om op de Beukelsedijk te komen. Dit is het einde van de fietsomleiding. U kunt uw weg vervolgen.

   Grafische weergave fietsomleiding Binderendreef - Industrieweg

   Communicatie

   Als gemeente vinden we het belangrijk om alle betrokken partijen tijdig en juist te informeren over de impact die de werkzaamheden kunnen hebben. Daarom zorgen we tijdig voor de juiste informatie zodat alle omwonenden en bedrijven op de hoogte zijn.

   • Alle omwonenden en aanliggende bedrijven zijn per brief geïnformeerd over de werkzaamheden.
   • Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen via de BLM Wegenbouw App. Deze kunt u gemakkelijk downloaden op uw smartphone via de Appstore of Google Playstore. Als u op het project klikt, dan kunt u een bericht ontvangen door op het witte vierkante te klikken.
   • Op deze pagina staat altijd de actuele informatie over de werkzaamheden en eventuele omleidingen die nodig zijn.

   Planning

   De planning is altijd afhankelijk van het weer en andere onvoorziene omstandigheden. Mocht deze planning in de loop van de tijd veranderen worden alle omwonenden en aangrenzende bedrijven tijdig geïnformeerd.

   1. Afgerond: Voorbereiding werkzaamheden

    November – Januari

   2. Afgerond: Start aanleg grondwal

    Januari - Maart

   3. Momenteel bezig: Start plaatsen geluidschermen

    Februari – Maart

   4. Momenteel bezig: Start rotonde Binderendreef-Dukaat

    Begin maart – Eind maart

   5. Nog te doen: Start rotonde Binderendreef-Helmondseweg

    Eind maart – Medio apri

   6. Nog te doen: Start rotonde Binderendreef-Industrieweg

    Medio april – Eind april

   Impact

   Wegwerkzaamheden die plaatsvinden hebben vrijwel altijd impact op de directe omgeving en zorgen helaas ook vaak voor overlast in de buurt en voor omwonenden. Natuurlijk proberen we dit zoveel mogelijk te beperken. Helaas kunnen we niet alle overlast voorkomen maar we proberen wel iedereen tijdig hierover te informeren. 

   • Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid via de N279 en de N270. De omleidingen staan met borden aangegeven.
   • Woont u in de omgeving van de Binderendreef? Wij maken per rotonde een extra doorgang zodat u tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijft.
   • Waar gewerkt wordt, is hinder. Helaas kunnen wij dit niet voorkomen. We houden natuurlijk zo veel mogelijk rekening met de doorstroming van het verkeer. Het kan voorkomen dat u een enkele keer moet wachten op een vrachtauto. Ook kan het voorkomen dat u meer geluid hoort dan dat u normaal gewend bent.
   • De omgeving van de Binderendreef wordt geïnformeerd door bewonersbrieven. U kunt ook de BLM Wegenbouw app downloaden. Zo blijft u altijd up to date als er nieuws over het project is.
   • Doordat we gaan werken aan de Binderendreef zullen automobilisten en fietsers de omleidingsroute volgen of een andere weg zoeken binnen de gemeente Deurne. Het kan dus drukker worden in de overige straten. We vragen hiervoor begrip.

   Meer informatie

   Heeft u vragen over het project? Neem dan gerust contact op met de projectleider van de gemeente Deurne, of met de omgevingsmanager van de aannemer.