De afgelopen jaren zijn drie scenario’s voor de zwemvoorziening in Deurne uitgebreid tegen het licht gehouden: renovatie van het huidige zwembad, nieuwbouw op dezelfde plek of nieuwbouw op een andere locatie. Scenario één en twee blijken niet reëel. Het college heeft daarom haar voorkeur uitgesproken voor “een nieuw zwembad op een nieuwe locatie”. In samenwerking met de gemeenteraad wordt nader invulling gegeven aan de gevolgen van het voorkeursscenario.

Drie scenario’s, één keuze

Gemeente Deurne heeft de plannen voor het (ver)bouwen van een zwembad al langere tijd op de agenda staan. Alle mogelijke scenario’s zijn de afgelopen jaren zorgvuldig uitgewerkt om de juiste keuze te kunnen maken. Zowel inhoudelijk, juridisch, financieel als fiscaal zijn de scenario’s uitgebreid onderzocht. Ook het belang van de betrokken, zoals de exploitant en de zwemverenigingen, is meegenomen in het proces. Deze aanpak, mede door nieuwe inzichten tijdens het proces, heeft gezorgd voor enige vertraging. Er is veel voorwerk gedaan en uiteindelijk is de voorkeur uitgesproken voor het scenario: “een nieuw zwembad op een nieuwe locatie”.

Langere levensduur door nieuwbouw

De kosten van nieuwbouw zijn hoger dan de kosten van renovatie. Renovatie vraagt echter ook om een flinke investering waarbij het bestaande en verouderde zwembad uiteindelijk niet volledig aan de huidige wensen en eisen gaat voldoen. Zeker niet wat betreft duurzaamheid. De houdbaarheid is dan maximaal 20 jaar. Nieuwbouw gaat langer mee, kan wel aan de wensen voldoen en kan over een langere termijn worden afgeschreven. Het effect in de begroting is daarom relatief beperkt. Een bijkomend voordeel van nieuwbouw op een andere locatie is het feit dat het huidige zwembad open kan blijven tot de nieuwe zwemvoorziening gereed is. De zwemlessen van de Deurnese kinderen kunnen dan gewoon doorgaan.

Tom Oomen, wethouder gemeente Deurne: “Het heeft even geduurd, maar goed werk heeft tijd nodig. Samen met de raad gaan we belangrijke keuzes maken voor de toekomst van het zwembad in Deurne. Heel fijn dat we hiermee de zwemvoorziening kunnen behouden.”

Vervolgstappen

Nu is het tijd om de details verder uit te werken en stappen te zetten samen met de raad. Binnenkort wordt het plan voor een “nieuw zwembad op een nieuwe locatie” voorgelegd aan de raadscommissie. Hiervoor zijn ook de belanghebbenden partijen, zoals de exploitant en de zwemverenigingen, uitgenodigd. Uiteindelijk volgt een raadsvoorstel op basis waarvan een besluit wordt genomen.