Onze gemeentelijke organisatie kent verschillende teams, verdeeld over een aantal afdelingen. Elke afdeling wordt aangestuurd door een afdelingshoofd en elk team wordt weer aangestuurd door een teamleider/-leidster.

Visuele weergave organogram

Visuele weergave organogram zoals hieronder tekstueel omschreven

Het organogram uitgeschreven

 • Gemeenteraad
  • griffie
 • College van burgemeester en wethouders (B&W)
 • Gemeentesecretaris/ Algemeen Directeur
  • Afdeling Bedrijfsvoering met de teams:
   • Bedrijfsvoering en Ontwikkeling
   • FinanciĆ«n, Juridische Zaken en Personeel
   • Informatiemanagement en Communicatie
   • Publiekszaken en Dienstverlening
  • Afdeling Ruimte met de teams:
   • Ontwikkeling
   • Beheer en Onderhoud
   • Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
   • Uitvoering
  • Afdeling Samenleving met de teams:
   • Ontwikkeling
   • Uitvoering
  • Afdeling Projecten