20 hennepkwekerijen, 45 aanhoudingen voor handel in harddrugs, 63 adresfraudes, 72 milieuovertredingen, 13 overtredingen dierenwelzijn en 7 brandgevaarlijke situaties. Plus 180 Bibob-onderzoeken en 35 panden gesloten in verband met drugshandel en -productie of voorbereidingshandelingen.

20 hennepkwekerijen, 45 aanhoudingen voor handel in harddrugs, 63 adresfraudes, 72 milieuovertredingen, 13 overtredingen dierenwelzijn en 7 brandgevaarlijke situaties. Plus 180 Bibob-onderzoeken en 35 panden gesloten in verband met drugshandel en -productie of voorbereidingshandelingen. Dit is slechts een greep uit de resultaten in ‘Bovenop de Onderwereld’, de jaarrapportage ondermijning Peelland 2021. Hierin staat wat de gezamenlijke aanpak van ondermijning in de zes Peelgemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren in 2021 heeft opgeleverd.

Niet achteroverleunen

De aanpak van ondermijning is tot nu toe dus succesvol gebleken. De partijen in Peelland blijven hier samen aan werken. Burgemeester Blanksma: “Samenwerking tussen partijen staat bij de aanpak voorop. Dat blijft nodig als we met elkaar de criminele doelgroep, met van nature een groot aanpassingsvermogen, vaker te slim af willen zijn. De blijvende samenwerking past ook bij de ambitie die we met elkaar hebben om meer aan de voorkant van deze hardnekkige problematiek te komen.”

Brede aanpak

De aanpak tegen ondermijning bestaat in Peelland uit 2 pijlers:

  1. Actie! Zoals de aanpak van drugscriminaliteit en criminele familiestructuren en het Peelland Interventieteam, dat optreedt bij vermoedens van misstanden.
  2. Versterking van de maatschappelijke en bestuurlijke weerbaarheid.

Acties om ondermijning aan te pakken

In Peelland lag de focus in 2021 onder meer op de aanpak van de drugsproblematiek in de binnenstad van Helmond en stond de aanpak van criminele familiestructuren centraal. Het Peelland Interventie Team (PIT) controleerde op locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden of niet voldoen aan bestuurlijke wet- en/of regelgeving. Dat leverde vorig jaar bij 46 controleacties op 147 locaties in totaal 401 overtredingen op. Het PIT is een belangrijk instrument in de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Versterking van de maatschappelijke en bestuurlijke weerbaarheid

Naast tal van acties is er aandacht voor bewustwording, vergroten van de meldingsbereidheid en preventie. Zorg-, jeugd-, en veiligheidsdomein werken daarvoor nauw samen. Verder loopt er onder andere een pilot van twee jaar om illegale praktijken op bedrijventerrein Hoogeind in Helmond aan te pakken en is een soort gelijke pilot gestart in het buitengebied Gemert-Bakel.

Samenwerking met anderen

Het netwerk van samenwerkende partijen groeit elk jaar. Zo werken de zes gemeenten in Peelland daarbij nauw samen met de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland, Politie, OM, Belastingdienst (binnen de wettelijke kaders), de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Enexis, Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), woningcorporaties, bedrijventerreinen en zorg- en welzijnsinstellingen.

Melden helpt

De gemeenten in Peelland ontvangen rechtstreeks meldingen die bij Meld Misdaad Anoniem (MMA) binnenkomen. Bij M. blijft de melder volledig anoniem bij het melden van verdachte situaties of het vermoeden dat er in hun buurt criminele activiteiten plaatsvinden. Melden kan bij M. op 0800 – 7000 maar daarnaast uiteraard ook bij de politie via 0900 88 44 of bij het PIT op  0492 – 58 73 09 of info@pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk behandeld.