Op woensdag 15 maart zijn de provinciale statenverkiezingen én de waterschapsverkiezingen. Door te stemmen, bepaalt u mee wat er de komende jaren in de provincie en bij het waterschap gebeurt.

Waar kan ik stemmen?

Om te stemmen gaat u naar een stemlokaal in onze gemeente. Voor de verkiezingen ontvangt u thuis een overzicht met de adressen van alle stemlokalen. Op dit overzicht staan ook de stemlokalen die extra toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. De stemlokalen zijn open op woensdag 15 maart van 7:30 uur tot 21:00 uur.

Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas

Wilt u in een andere gemeente binnen uw waterschap of provincie stemmen? Dan moet u een kiezerspas aanvragen. Dat kan op twee manieren:

  • Schriftelijk aanvragen van een kiezerspas bij de gemeente kan tot uiterlijk 10 maart, 17.00 uur.
  • Mondeling aanvragen van een kiezerspas bij de gemeente kan tot dinsdag 14 maart 12.00 uur.

De aanvraag moet u persoonlijk doen met een geldig legitimatiebewijs. Maak voor uw bezoek aan het gemeentehuis een afspraak.

Kunt u zelf niet naar het stembureau komen?

Kunt u niet stemmen omdat u bijvoorbeeld ziek bent of op vakantie in het buitenland? Dan kunt u iemand anders vragen om voor u te stemmen. Dit heet machtigen.
Dat kan op twee manieren:

  • via uw stempas (u vult zelf de achterkant in);
  • via een machtiging die u schriftelijk bij de gemeente kunt aanvragen tot uiterlijk vrijdag 10 maart, 17.00 uur.

Meer informatie

Aanvraagformulieren en meer informatie over de verkiezingen kunt u vinden op de pagina verkiezingen.