Op dinsdag 26 september vindt de volgende raadsvergadering van 2023 plaats. Deze vergadering start om 20.00 uur in het Cultuurcentrum Deurne.

Agenda

In deze vergadering bespreekt de gemeenteraad onder meer de volgende onderwerpen:

  • Ontslag en benoeming burgercommissieleden
  • Wijziging zienswijze GR BSOB
  • Energievisie Deurne 2030
  • Aanbesteding Accountancy 2024 e.v. De Peelgemeenten
  • Diverse bestemmingsplannen

Live volgen

De vergadering is digitaal te volgen via www.deurne.nl/liveraad.

Archief raadsvergaderingen

Voor het archief van de raadsvergaderingen verwijzen we naar de website Bestuurlijke informatie gemeente Deurne(externe link).