Op dinsdag 27 september staat de eerste raadsvergadering na de zomervakantie gepland. De vergadering starten om 20:00 uur in het Cultuurcentrum en is bij te wonen op de publieke tribune. 

Beëdiging burgercommissieleden

Aan het begin van deze raadsvergadering vindt de beëdiging van enkele burgercommissieleden plaats. Daarna wordt er ontslag verleend aan Tonnie Claassen als burgercommissielid namens de fractie 50PLUS.

Agendapunten

De gemeenteraad behandelt hierna onder meer de voorstellen over Bibliotheekwerk Deurne vanaf 2023 en het Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant 2023-2026. Ook staan de bestemmingsplannen Subsidieregeling sanering varkenshouderijen, Langstraat 134 en 134a, Deurne en Molentjesdreef 3a, Neerkant op de agenda. 

Spreekrecht

Spreekrecht is mogelijk voor de onderwerpen Bibliotheekwerk Deurne en het Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant 2023-2026. Indien u hier gebruik van wil maken, kunt u uiterlijk 24 uur voor de raadsvergadering mailen naar griffie@deurne.nl

Agenda en live volgen vergadering

De volledige agenda met de bijbehorende stukken is te vinden via deurne.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar(externe link)

De vergadering start om 20:00 uur. De publieke tribune is geopend. De raadsvergadering is ook digitaal te volgen via www.deurne.nl/liveraad