Op dinsdag 28 maart vindt de volgende raadsvergadering van 2023 plaats. Deze vergadering start om 20:00 uur in het Cultuurcentrum Deurne.

Agenda

In deze vergadering bespreekt de gemeenteraad onder meer de volgende onderwerpen:

  • Bestemmingsplan Stoeterij Eikendreef en Beuzen
  • Kadernota 2024 Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)
  • Statutenwijziging PlatOO
  • Beleidsnota voor- en vroegschoolse educatie 2023 – 2026
  • Controleprotocol 2018-2021 van toepassing verklaren voor jaarrekeningcontrole 2022
  • Aanvraag rijksbijdrage opsporen en ruimen explosieven 2022

Live volgen

De vergadering is digitaal te volgen via www.deurne.nl/liveraad.

Archief raadsvergaderingen

Voor het archief van de raadsvergaderingen verwijzen we naar de website Bestuurlijke informatie gemeente Deurne(externe link).