Op dinsdag 6 juni vindt de volgende raadsvergadering van 2023 plaats. Deze vergadering start om 20.00 uur in het Cultuurcentrum Deurne.

Agenda

In deze vergadering bespreekt de gemeenteraad onder meer de volgende onderwerpen:

  • Versterking griffie versterking raad
  • Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2024 e.a. gemeenschappelijke regelingen
  • Bestendigen voorkeursrecht voor de PDV-locatie
  • Bestemmingsplan Nastreek 24-28 en Kerkeindseweg ong., Deurne
  • Bestemmingsplan Neerkant ong., Neerkant
  • Legesverordening Deurne 2023

Live volgen

De vergadering is digitaal te volgen via www.deurne.nl/liveraad.

Archief raadsvergaderingen

Voor het archief van de raadsvergaderingen verwijzen we naar de website Bestuurlijke informatie gemeente Deurne(externe link).