In deze raadsvergadering wordt voorgesteld om Kiran Doerga, Roel van Gils, Danny Jonker, Mark Tijssen en Wils Verberne te benoemen tot burgercommissielid namens de fractie DeurneNU.

Hierna bespreekt de gemeenteraad onder meer de volgende onderwerpen:

  •          Regiovisie Norm voor Opdrachtgeverschap Een 10 voor de Jeugd;
  •          Bestemmingsplan Bakelseweg 36, Deurne;
  •          Bestemmingsplan Warande 2, Deurne.

Meer informatie

De volledige agenda met de bijbehorende stukken zijn te vinden via de volgende link: deurne.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar
De vergadering start om 20.00 uur. De publieke tribune is geopend. De raadsvergadering is ook digitaal te volgen via www.deurne.nl/liveraad.