Op 31 mei vindt er een raadsvergadering plaats in de grote zaal van het Cultuurcentrum Deurne. De vergadering start om 20:00 uur en u bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen op de publieke tribune.

Aan het begin van deze raadsvergadering wordt voorgesteld om Frank Veldhuijzen (DeurneNU) en Romy Sijben (Transparant Deurne) te benoemen als burgercommissielid. Daarnaast behandelt de raad onder meer het bestemmingsplan Heimolenweg 12, Deurne en de zienswijzen Begroting 2023 van de gemeenschappelijke regelingen.

In het tweede deel van de raadsvergadering vindt de benoeming van de kandidaat-wethouders plaats. Marinus Biemans (DOE!), Helm Verhees (DeurneNU), Willy van den Berg (PGP Deurne) en Tom Oomen (VVD) zullen namens hun fractie worden voorgedragen als wethouder.

Hierna volgt de toelating van drie nieuwe leden tot de gemeenteraad. Het gaat om Pierre Coopmans namens DOE!, Kiran Doerga namens DeurneNU en Mark van den Heuvel namens VVD.

De vergadering eindigt met de be√ędiging van de burgercommissieleden van de gemeente Deurne.

Meer informatie

De volledige agenda met de bijbehorende stukken zijn te vinden via de volgende link: deurne.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar
De vergadering start om 20.00 uur. De publieke tribune is geopend. De raadsvergadering is ook digitaal te volgen via www.deurne.nl/liveraad.