Als u een laag inkomen hebt, kan het moeilijk zijn om rond te komen. De gemeente kan u dan helpen met een bijdrage of vergoeding voor bijvoorbeeld:

  • een koelkast of wasmachine
  • vervoerskosten
  • sport of andere activiteiten voor uw kind(eren)

Neem contact op met Zorg in Deurne. Informeer ook naar de mogelijkheden voor een collectieve zorgverzekering, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen of individuele inkomenstoeslag.

Hoe werkt het?

  • U dient een verzoek in bij Zorg in Deurne.
  • Informeer ook naar de mogelijkheden voor een collectieve zorgverzekering, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen of individuele inkomenstoeslag.

Wat heeft u nodig?

Voeg bij uw verzoek kopieën van:

  • een recent loonstrookje;
  • het laatste afschrift van uw bank- en spaarrekeningen;
  • bewijzen van bezit, bijvoorbeeld het polisblad van uw lijfrente, eigendomsbewijs van uw woning en kentekenbewijs van uw auto.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u een vergoeding krijgt en hoe hoog deze is.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Contact met Zorg in Deurne

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met Zorg in Deurne:

Heeft u gevonden wat u zocht?