De Vitale Peel beslaat de gebieden rondom de Grootte Peel, Deurnsche Peel en de Maria Peel. In deze gebieden hebben we te maken met veel uitdagingen.

De Vitale Peel beslaat de gebieden rondom de Grootte Peel, Deurnsche Peel en de Maria Peel. In deze gebieden hebben we te maken met veel uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan:

het terugdringen van de stikstofuitstoot;
het tegengaan van effecten van droogte op de omliggende agrarische gronden en de natuur;
het verwerven van landbouwgronden die deel gaan uitmaken van het Natura 2000 gebied;
het behouden van een verdienmodel voor agrarische bedrijven rondom de Groote Peel;
een alternatief voor bedrijven die stoppen, recreatie- of andere bedrijfsmogelijkheden;
de energieopgave en natuurlijk het behoud van de leefbaarheid in het gebied.

De gemeenten Asten en Deurne, ZLTO, Brabantse Milieufederatie, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Limburg, Staatsbosbeheer, provincie Limburg en provincie Noord-Brabant werken samen met de omgeving via een gebiedsgerichte aanpak aan deze opgaven.

Bent u benieuwd naar de voortgang?

Wilt u meedenken? Dinsdag 24 mei organiseren we weer een bijeenkomst over de gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel.

Voor wie en wanneer?

Datum: dinsdag 24 mei
Tijdstip: 20.00 - 22.00 uur
Locatie: Oude Peelstraat 3, Helenaveen – De Gouden Helm (grote zaal)
Voor wie: (agrarische) ondernemers, bewoners, vertegenwoordigers (van belangenorganisaties) die een relatie hebben met de Deurnsche Peel, Mariapeel en/of de Groote Peel.

Meld u alvast aan!

U kunt zich aanmelden voor de gebiedsbijeenkomst via de website www.ggagroenblauw.nl/vitalepeel. Daarbij kunt u laten weten welke vragen u dan graag beantwoord ziet.