In een woning aan de Tramweg in Liessel heeft de politie een hennepkwekerij met 266 planten aangetroffen. Op grond van het Damoclesbeleid heeft de burgemeester van Deurne besloten om deze woning te sluiten voor de duur van drie maanden, met ingang van maandag 22 mei.

Damoclesbeleid

Volgens het Damoclesbeleid (artikel 13b van de Opiumwet) heeft de burgemeester de bevoegdheid om woningen, lokalen of erven waar verdovende middelen worden verkocht, verhandeld, verstrekt, afgeleverd of aanwezig zijn of middelen voor de productie ervan aanwezig hebben, tijdelijk te sluiten.

De sluiting maakt een einde aan de verboden situatie en draagt bij aan de handhaving van de openbare orde en veiligheid en het beschermen van volksgezondheid en het woon- en leefklimaat. Het besluit van de burgemeester is genomen op grond van het zogenaamde Damoclesbeleid.