Per 1 januari 2022 starten we met het inzamelen van groente-, fruit-, en tuinafval (gft-afval) buiten de bebouwde kom. Veel van het gft-afval komt in de grijze container of bij het restafval terecht. En dat is jammer, want van gft-afval kan "groen" gas en compost gemaakt worden. Zo sparen we het milieu en wordt het afval op een goede manier opnieuw gebruikt.

Woont u buiten de bebouwde kom?

Vanaf 1 januari 2022 halen wij ook bij u - op afroep - de groene container op. Via de app van Blink kunt u het moment kiezen wanneer de volle gft-container wordt opgehaald.

U heeft waarschijnlijk geen groene container of deze is al wat ouder. Bij de oude containers werkt de chip meestal niet goed. U kunt het beste (gratis) een (nieuwe) container aavragen bij Blink.

Aanvragen gft-container buitengebied

  • Woont u in het buitengebied? Dan kunt u een gratis gft-container aanvragen met het het formulier gft-container aanvragen buitengebied.
  • Vraag ook een container aan als u nog een oude container heeft staan. Meestal werkt de chip van deze oude containers niet meer goed.
  • Heeft u hulp nodig bij het aanvragen? Bel naar de klantenservice van Blink via 0800 - 04 92.

Samen beter afval scheiden

Naast de inzameling van het gft-afval buiten de bebouwde kom gaan we vanaf volgend jaar meer service bieden richting onze inwoners. In het komende jaar komt er onder andere de mogelijkheid om (gratis) uw grote grijze container om te wisselen naar een kleine container, kunt u een keukenbakje voor gft-afval aanvragen, wordt vier keer per jaar gratis uw snoeiafval opgehaald aan huis, komen er containers voor luier- en incontinentiemateriaal en krijgt u, als u dat wilt, ondersteuning van een afvalcoach.

Met deze vernieuwingen bieden wij meer service richting onze inwoners om samen beter afval te kunnen scheiden.