Woensdag 16 maart is de gemeenteraadsverkiezing. Heeft u geen stempas ontvangen of bent u het kwijtgeraakt? Vraag zo snel mogelijk een nieuwe aan.

Digitaal nieuwe stempas aanvragen

Het is tot vrijdag 11 maart 17.00 uur mogelijk om uw stempas digitaal aan te vragen via www.deurne.nl/nieuwe-stempas-aanvragen. Ook is het mogelijk om persoonlijk de stempas op te halen bij de balie in het gemeentehuis. Breng een geldig legitimatiebewijs mee en u krijgt de nieuwe stempas direct mee of het wordt naar u toegestuurd.