De subsidieregeling Sustainable Development Goals (SDG) is nu beschikbaar voor vrijwilligersorganisaties en particulieren. Wilt u of uw organisatie een activiteit organiseren die een bijdrage levert aan een van de 17 SDG? Dan kunt u subsidie aanvragen. Dit kan tot en met 31 maart 2023.

Sustainable Development Goals

De SDG hebben als doel van de wereld een betere plek te maken. Dit begint lokaal, door bijvoorbeeld:

  • het aanleggen van een moestuin om honger in Deurne te verminderen;
  • het plaatsen van een buurtkastje;
  • het geven van taallessen;
  • een activiteit om de gezondheid van inwoners te verbeteren.

Ondersteuning aanvragen

Vrijwilligersorganisaties en particulieren kunnen mog aanvraag indienen voor 1 april 2023 via de  de pagina Subsidieregeling Sustainable Development Goals.

Het college neemt voor 29 april een besluit over het al dan niet toekennen van de subsidie.