Energietoeslag 2022

De energietoeslag voor 2022 kon tot 31 december 2022 worden aangevraagd.

Energietoeslag 2023

Het kabinet heeft op 20 september 2022 aangekondigd dat de eenmalige energietoeslag in 2023 opnieuw wordt uitgekeerd. Meer informatie hierover volgt op een later moment als daar meer over bekend is.

Voor wie is de eenmalige tegemoetkoming?

Deze extra steun is voor inwoners met een laag inkomen. Hieronder vallen in ieder geval:

 • inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen
 • IOW-gerechtigden
 • AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen
 • zelfstandigheden met een laag inkomen
 • werkenden met een laag inkomen

Wie komt niet in aanmerking?

 • als u in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen) of;
 • als u alleen op een briefadres bij ons staat ingeschreven.

Welke inkomens tellen mee?

 • Loon dat u krijgt van een werkgever
 • Uitkering van de gemeente, het UWV, de SVB of een andere organisatie
 • Inkomen uit winst/eigen bedrijf
 • Inkomsten uit verhuur van woonruimten, gebouwen of gronden.
 • Inkomen uit kinderalimentatie of partneralimentatie
 • Pensioen
 • Inkomen van uw partner (als u die hebt)
 • Heeft uw partner geen of heel weinig inkomen? Dan telt de algemene heffingskorting minstverdienende partner mee als inkomen.

Voorwaarden

Per huishouden wordt één keer een eenmalige energietoeslag betaald. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent ingeschreven als inwoner van de gemeente Deurne
 • U moet bewijsstukken (kopieën)  van uw identiteit en inkomen laten zien
 • Als u een woonruimte deelt met anderen kan alleen de hoofdbewoner de eenmalige energietoeslag krijgen. De hoofdbewoner is degene die het energiecontract heeft met de energieleverancier en de maandelijkse voorschotten betaalt. Dat controleren we aan de hand van een bankafschrift (kopie).

Kunnen mijn partner en ik allebei een energietoeslag aanvragen?

Nee, als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, dan kunnen u en uw partner de energietoeslag één keer aanvragen.

Heeft het ontvangen van de energietoeslag gevolgen voor andere toeslagen?

De energietoeslag heeft geen gevolgen voor het recht op en de hoogte van de huurtoeslag, de zorgtoeslag, de kinderopvangtoeslag, het kindgebonden budget en de hoogte van de eigen (inkomensafhankelijke) bijdrage in de zorg.

Vragen en informatie

Staat uw situatie er niet tussen, heeft u vragen of twijfelt u of u in aanmerking komt? Neem dan contact op met één van de klantbegeleiders minimaregelingen van Peelgemeenten. Stuur een mail naar mp@peelgemeenten.nl of bel op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur naar 088 -  50 13 300 (keuze 3).

Hulp bij schulden 

Het aanvragen en uitbetalen van de energietoeslag duurt even. Het kan zijn dat u eerder hulp nodig hebt om uw energierekening te betalen, bijvoorbeeld omdat u schulden hebt. Ook hier helpen we u graag bij. U kunt bellen of mailen naar Grip op Schuld Deurne. Zij zijn er niet alleen voor mensen met schulden, maar helpen ook bij het voorkomen van schulden. 

 De hulp van Grip op Schuld is gratis. U bereikt hen via telefoonnummer 0493- 387 387 of mail naar info@gripopschulddeurne.nl.

Meer regelingen

Wilt u weten wat voor regelingen en tegemoetkomingen er nog meer zijn? Op onze website Regelingen voor mensen met een laag inkomen | Gemeente Deurne vindt u meer informatie. 

Heeft u gevonden wat u zocht?