Actueel

Energietoeslag 2023

Het kabinet heeft op 20 september 2022 aangekondigd dat de eenmalige energietoeslag in 2023 opnieuw wordt uitgekeerd. Meer informatie hierover volgt op een later moment als daar meer over bekend is.

Waarom energietoeslag?

De kosten voor energie zijn de afgelopen tijd enorm gestegen. Daardoor kan het moeilijk zijn om uw energierekening te betalen.  Om u hierin te ondersteunen, stelt de overheid eenmalig een toeslag van € 800 per huishouden beschikbaar. Om deze toeslag te ontvangen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Iedereen die recht heeft op de toeslag, krijgt hetzelfde bedrag.

Wie komt in aanmerking voor de energietoeslag?

Een aantal mensen die in aanmerking komen voor de energietoeslag hebben we in beeld. Dit  zijn inwoners die

 • Op 1 maart 2022 een uitkering van Senzer ontvangen
 • In een schuldsaneringstraject zitten
 • Gebruik maken van één van onze minimaregelingen (bijdrage voor maatschappelijke participatie/Meedoen of aanvullende zorgverzekering)

Verhoging eenmalige energietoeslag met € 500,-

Het Rijk heeft begin juli 2022 toegezegd dat de eenmalige tegemoetkoming van de energietoeslag van €800,- wordt verhoogd met €500,-, waardoor de eenmalige tegemoetkoming in totaal €1300,- bedraagt. Met de verwerking van deze verhoging zijn we direct aan de slag gegaan. 

Wat betekent dit voor u?

 • u heeft uw éénmalige energietoeslag al ontvangen? 
  • Dan hoeft u niets te doen. De verhoging van €500,- wordt in de laatste week van oktober 2022 vanzelf op uw bankrekening gestort. U ontvangt hierover nog een brief.
 • u heeft een aanvraag ingediend voor de éénmalige energietoeslag maar nog geen betaling ontvangen.
  •  U hoeft geen extra aanvraag in te dienen. Als u vóór 1 oktober 2022 een betaling van € 800,- ontvangt, wordt het bedrag van €500,- automatisch aan u betaald in de laatste week van oktober 2022.


Als u na 1 oktober 2022 de betaling gaat ontvangen, dan maken we een bedrag van € 1300,- over op uw rekening.

Geen gemeentelijke uitkering, wel een laag inkomen

U kunt energietoeslag aanvragen als u:

 • hoofdbewoner bent van een huishouden en;
 • in de gemeente Deurne woont;
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft en;
 • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat lager is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.

U heeft een laag inkomen als uw netto maandinkomen (exclusief vakantiegeld) niet hoger is dan:

Normen - Alleenstaande- Alleenstaande Ouder - Gehuwden

per 1-7-2022 tot 1-1-2023 exclusief vakantietoeslag (vt)

  
 normbedrag (excl. vt)normbedrag 120% (excl. vt)
Van 21 tot pensioengerechtigde leeftijdper maandper maand
Alleenstaande€       1.046,73€        1.256,08
Alleenstaande ouder€       1.345,80€        1.614,96
Gehuwden, beiden jonger dan pensioengerechtigde leeftijd€       1.495,33€        1.794,40
   
Normen pensioengerechtigden  
Alleenstaande of alleenstaande ouder die niet samenwonend is met 1 of meer volwassenen€       1.164,39€        1.397,27
Gehuwden, geen kostendeler, beide pensioengerechtigd€       1.577,34€        1.892,81
Gehuwden, geen kostendeler, één van beide pensioengerechtigd€       1.577,34€        1.892,81

Aanvragen met het aanvraagformulier

U kunt de toeslag aanvragen met het aanvraagformulier. Dit doet u snel en makkelijk door te bellen of mailen. De energietoeslag wordt uitbetaald via de Peelgemeenten. Daarom loopt de aanvraag ook via hen.

 • Aanvraag energietoeslag: e-mail mp@peelgemeenten.nl
 • Brievenbusadres voor het zelf posten:  gemeentehuis Deurne, Markt 1 Deurne 
 • Antwoordnummer voor verzending via de post : Antwoordnummer 524, 5750 VB Deurne
 • Telefoonnummer voor vragen over de aanvraag of de betaling: 088 -  50 13 300 (keuze 3)
  Werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur

Hoe lang duurt het?

Meestal ontvangt u binnen 8 weken nadat uw aanvraag is ontvangen een brief met de beslissing. Soms duurt het langer, bijvoorbeeld als meer onderzoek nodig is of als uw aanvraag nog niet volledig is. Daarom is het belangrijk om uw aanvraag volledig in te vullen.

Voor wie is de eenmalige tegemoetkoming?

Deze extra steun is voor inwoners met een laag inkomen. Hieronder vallen in ieder geval:

 • inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen
 • IOW-gerechtigden
 • AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen
 • zelfstandigheden met een laag inkomen
 • werkenden met een laag inkomen

Wie komt niet in aanmerking?

 • als u in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen) of;
 • als u alleen op een briefadres bij ons staat ingeschreven.

Welke inkomens tellen mee?

 • Loon dat u krijgt van een werkgever
 • Uitkering van de gemeente, het UWV, de SVB of een andere organisatie
 • Inkomen uit winst/eigen bedrijf
 • Inkomsten uit verhuur van woonruimten, gebouwen of gronden.
 • Inkomen uit kinderalimentatie of partneralimentatie
 • Pensioen
 • Inkomen van uw partner (als u die hebt)
 • Heeft uw partner geen of heel weinig inkomen? Dan telt de algemene heffingskorting minstverdienende partner mee als inkomen.

Voorwaarden

Per huishouden wordt één keer een eenmalige energietoeslag betaald. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent ingeschreven als inwoner van de gemeente Deurne
 • U moet bewijsstukken (kopieën)  van uw identiteit en inkomen laten zien
 • Als u een woonruimte deelt met anderen kan alleen de hoofdbewoner de eenmalige energietoeslag krijgen. De hoofdbewoner is degene die het energiecontract heeft met de energieleverancier en de maandelijkse voorschotten betaalt. Dat controleren we aan de hand van een bankafschrift (kopie).

Kunnen mijn partner en ik allebei een energietoeslag aanvragen?

Nee, als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, dan kunnen u en uw partner de energietoeslag van € 1300 één keer aanvragen.

Heeft het ontvangen van de energietoeslag gevolgen voor andere toeslagen?

De energietoeslag heeft geen gevolgen voor het recht op en de hoogte van de huurtoeslag, de zorgtoeslag, de kinderopvangtoeslag, het kindgebonden budget en de hoogte van de eigen (inkomensafhankelijke) bijdrage in de zorg.

Vragen en informatie

Staat uw situatie er niet tussen, heeft u vragen of twijfelt u of u in aanmerking komt? Neem dan contact op met één van de klantbegeleiders minimaregelingen van Peelgemeenten. Stuur een mail naar mp@peelgemeenten.nl of bel op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur naar 088 -  50 13 300 (keuze 3).

Hulp bij schulden 

Het aanvragen en uitbetalen van de energietoeslag duurt even. Het kan zijn dat u eerder hulp nodig hebt om uw energierekening te betalen, bijvoorbeeld omdat u schulden hebt. Ook hier helpen we u graag bij. U kunt bellen of mailen naar Grip op Schuld Deurne. Zij zijn er niet alleen voor mensen met schulden, maar helpen ook bij het voorkomen van schulden. 

 De hulp van Grip op Schuld is gratis. U bereikt hen via telefoonnummer 0493- 387 387 of mail naar info@gripopschulddeurne.nl.

Meer regelingen

Wilt u weten wat voor regelingen en tegemoetkomingen er nog meer zijn? Op onze website Regelingen voor mensen met een laag inkomen | Gemeente Deurne vindt u meer informatie. 

Heeft u gevonden wat u zocht?