Het elektriciteitsnet wordt steeds intensiever gebruikt. Er wordt steeds meer duurzaam opgewekte elektriciteit teruggeleverd van bijvoorbeeld zon- en windparken, maar ook de vraag naar elektriciteit stijgt hard. Naast de terugleverschaarste waar sommige grote zon- en windprojecten mee geconfronteerd worden, is er nu ook sprake van afnameschaarste: een tekort aan ruimte voor grootschalige afnemers van elektriciteit. 

Gevolgen van transportschaarste

De aankondiging van transportschaarste (teruglever,- en afnameschaarste) heeft vanaf 9 juni gevolgen voor nieuwe grootverbruikers van elektriciteit in heel Brabant en Limburg. 

In Brabant en Limburg worden door zowel TenneT als Enexis geen offertes meer verstrekt voor aansluitingen (of uitbreiding van aansluitingen) groter dan 3 x 80A (de grootverbruik aansluitingen). Vanaf dit moment wordt er door de netbeheerders gewerkt met een interesselijst en kunnen belanghebbenden aangeven dat ze een grootverbruik aansluiting wensen. 

Start onderzoek naar de haalbaarheid van congestiemanagement

Het doel van congestiemanagement is om de beschikbare capaciteit op het elektriciteitsnet zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Enexis en TenneT starten een haalbaarheidsonderzoek en verwachten dat dit minstens 6 maanden duurt. 

Door congestiemanagement maken de netbeheerders bijvoorbeeld afspraken met grootverbruikers over de momenten waarop ze elektriciteit afnemen. Hierna blijkt of door deze afspraken, of door het inleveren van aansluitingen, ruimte ontstaat. Op basis hiervan bekijkt de netbeheerder of belanghebbenden, zoals bekend op de interesselijst, alsnog aangesloten kunnen worden. Dit wordt in een kleiner geografisch gebied verdeeld. Er kunnen hier dus regionale verschillen ontstaan. Op dit moment is hierover nog niets te zeggen. 

Geen gevolgen voor aansluitingen voor woningen

De netbeheerders benadrukken dat de transportschaarste geen gevolgen heeft voor aansluitingen tot en met 3 x 80A, omdat in de prognoses hiermee rekening is gehouden. De woningbouwopgave zelf staat dus niet ter discussie. 

Gezamenlijke aanpak 

De transportschaarste raakt ons allemaal! Het heeft impact op heel Brabant. Metropool Regio Eindhoven (MRE) en de Provincie Noord Brabant hebben daarom een taskforce opgericht. Daarnaast is een bestuurlijke brief gericht aan de Minister van Klimaat en Energie. Het MRE, de Provincie en de netbeheerders willen mogelijkheden hebben om maatschappelijk essentiële ontwikkelingen voorrang te geven. Na de zomer wordt een voorstel verwacht van de minister. 

Heeft u gevonden wat u zocht?