Het centrum van Deurne gaat steeds meer groen krijgen. Hiermee maken we van het centrum steeds meer een plek waar het niet alleen leuk is om te winkelen, maar ook om te wonen, te werken en om te verblijven. Daarom zijn nu -samen met Centrummanagement Deurne- 13 nieuwe plantenbakken geplaatst in de Torenstraat en Wever. Ook zijn voorbereidingen in volle gang voor de realisatie van vergroening van het Martinetplein en de Posthoek. 

Winkelen, wonen, werken en… leuk verblijven!

Deurne heeft de ambitie om het centrum te veranderen in een centrumgebied dat niet alleen bestaat uit winkels en horeca, maar een mix van wonen, werken, winkelen en verblijven. Het centrum verandert van een ‘place to buy’ naar een ‘place to be’. Een aantrekkelijk verblijfsgebied hoort daarbij. De gemeente en centrummanagement investeren in het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte door vergroening. 

Vergroening Wever-Torenstraat

De vergroening van de Wever-Torenstraat is daar een belangrijk onderdeel van. De Wever-Torenstraat wordt nu aangekleed met bloembakken. Deze bloembakken hebben we een paar jaar geleden ook geplaatst in de Schuifelenberg en dit heeft veel sfeer en beleving toegevoegd aan het centrum. Daarom hebben we besloten deze bloembakken ook te plaatsen in de Wever-Torenstraat. We leggen een relatie met de Peel doordat gekozen is voor beplanting die ook in de Peel voorkomt.

Daarnaast zijn we ook voorbereidingen aan het treffen voor verdere vergroening van de Wever-Torenstraat. Ook worden voorbereidingen getroffen voor de realisatie van vergroening van het Martinetplein en de posthoek. Het ontwerp van ‘het tuinpad van mijn vader’ is hiervoor de basis. Daarbij wordt rekening gehouden met de doelen op het gebied van duurzaamheid, nieuwe technologie, klimaatadaptatie en biodiversiteit. 
Vanwege het bouwverkeer kunnen we hier pas mee starten nadat de verbouwing van het gemeentehuis klaar is. 

Samenwerking tussen centrummanagement en stichting ORO

Het water geven van de planten zal worden uitgevoerd door stichting ORO. Centrummanagment en stichting ORO hebben hier afspraken over gemaakt

Foto Wethouder Marinus Biemans en Centrummanager Peter Thijssen, gemeente Deurne
Foto Wethouder Marinus Biemans en Centrummanager Peter Thijssen, gemeente Deurne

Op de foto's Wethouder Marinus Biemans en Centrummanager Peter Thijssen, gemeente Deurne.