Vanaf midden/eind juli worden in de huidige pastorie aan de Beethovenlaan 24-26 tijdelijk Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Het gaat om de opvang van ongeveer 14 personen voor een langere periode. Het college van burgemeester en wethouders van Deurne heeft dit besluit genomen in samenspraak met het bestuur van de parochie Heilige Willibrord Deurne.

Waarom deze opvang?

Als gevolg van het extreme oorlogsgeweld en de humanitaire ramp die zich afspeelt in Oekraïne vluchten veel inwoners van dat land naar veilige Europese landen, waaronder Nederland. De Nederlandse gemeenten hebben afgesproken om ruimhartig gehoor te geven aan de oproep van de regering om samen zorg te dragen voor de opvang van deze naar verwachting duizenden vluchtelingen. Vanzelfsprekend neemt ook de gemeente Deurne haar verantwoordelijkheid om deze mensen in nood te helpen door onder andere opvangplekken beschikbaar te stellen. Op deze plekken kunnen de vluchtelingen de noodzakelijke hulp en zorg krijgen en tot rust komen.

Contactpersoon opvanglocatie

Hebt u vragen over deze opvanglocatie? Neem dan contact op met mevrouw Margrit Krook, beleidsmedewerker Integrale Veiligheid en Sociaal domein bij gemeente Deurne. Zij is op werkdagen, met uitzondering van vrijdag, bereikbaar via info@deurne.nl of +31 493 38 77 11 / +31 6 22 75 44 58.

Mocht u andere vragen hebben over (de opvang van) vluchtelingen in gemeente Deurne, bel dan +31 493 38 77 11.