Met trots kunnen wij melden dat de bouwactiviteiten aan de buitenzijde van fase 1 gelegen aan de Raadhuisstraat zijn afgerond. Dit betekent dat Bots Bouwbroep B.V.  inmiddels gestart is om alle steigers om te bouwen voor de start van fase 2 gelegen aan de Oude Martinetstraat.

Afsluiting Oude Martinetstraat

Op 29 augustus start Bots Bouwgroep met de werkzaamheden. Om deze goed en veilig uit te kunnen voeren, wordt de Oude Martinetstraat 20 tot 25 weken met bouwhekken afgesloten voor autoverkeer. Winkels die bevoorraad worden aan deze straat kunnen gebruik maken van de ontsluiting via het Martinetplein. Voor voetgangers wordt een pad gecreëerd dat bereikbaar is en toegankelijk blijft. Ook de ingang van Zorg In Deurne blijft bereikbaar.

Werkzaamheden

Als eerste wordt de asbestsaneringen aan de gevel uitgevoerd. Ook start de aannemer met het verwijderen en afvoeren van de pannen, waarna de dakvlakken voorzien worden van nieuwe dakplaten, pannen en afwerkingen. Daarnaast wordt de gevel schoongemaakt, schilderwerk en na-isolatie gedaan. Voor deze werkzaamheden zijn vele kraanwerkzaamheden nodig en opslag van materialen. Uiteraard zorgen we ervoor dat alles veilig verloopt.

Contact tijdens uitvoering

Mocht u tijdens de werkzaamheden vragen of opmerkingen hebben kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Bots, de heer M. van der Putten, hij is tijdens de werkzaamheden te bereiken op 0493 - 34 15 21.