Vanwege werkzaamheden voor de reconstructie is de N270 vanaf vrijdag 14 juni 19:00 uur tot maandag 17 juni 06:00 uur in beide richtingen afgesloten vanaf N604 (Bakelseweg) tot de N277 (rotonde Ysselsteyn).

Tijdens deze afsluiting zijn de Wittedijk (Deurne) en Zeilbergseweg (Ysselsteyn) ook afgesloten en enkel toegankelijk voor bestemmingsverkeer, hulpdiensten en openbaar vervoer. De bushaltes aan de N270 zijn tijdens dit weekend niet in gebruik; de bus rijdt over de Wittedijk en pakt daarna de normale route weer op.

Tijdens dit weekend wordt de asfaltdeklaag op de gehele N270 aangebracht. Hierdoor is niet mogelijk om de N270 bij de kruispunten over te steken. De parallelwegen en aanliggende woningen kunnen via de zijwegen worden bereikt.

Fietsers tussen Deurne en de Limburgse grens kunnen via de parallelwegen en fietspaden langs de N270 rijden. Er kan niet bij de kruispunten worden overgestoken.

Bewoners aan de N270 hebben eerder een bewonersbrief ontvangen met daarin een bereikbaarheidskaart.

Doorgaand verkeer tussen Helmond en Venray volgt de omleidingsroute via N279-N272-N277.

Grafische weergave omleiding weekendafsluiting N270

Vragen?

Heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met het omgevingsteam van Strukton Civiel via reconstructieN270@strukton.com en 06 - 58 01 27 29.