De komende maanden zal het bedrijventerrein Willige Laagt in Liessel worden uitgebreid.
De ontsluitingsweg wordt vervangen door een nieuwe rondweg met een gescheiden rioolstelsel inclusief bijkomende werken.

Duur van de werkzaamheden

De werkzaamheden zijn in februari gestart en duren tot medio juli 2022.

Onderstaande schets geeft de werkgrenzen van het gebied aan.

Wij vragen u met uw bedrijfsvoering hiermee rekening te houden.

Grondwerkzaamheden gestart

Op maandag 7 maart is de aannemer Van de Wetering Infra B.V. gestart met de grondwerkzaamheden. Voor bereikbaarheid van het bestaande bedrijventerrein heeft dit nog geen grote gevolgen, wel kunnen deze werkzaamheden wat overlast geven.

Er zullen te zijner tijd verkeersmaatregelen getroffen worden die van invloed kunnen zijn op de bereikbaarheid van de bedrijven en de nabije omgeving. Hiervan brengen wij de betrokkenen in de omgeving op tijd op de hoogte.

Contactpersonen

Uitvoeringstechnische zaken:

Algemene zaken:

  • Perry de Louw, projectleider gemeente Deurne, telefoonnummer 0493 - 38 77 11
Schets werkzaamheden Willige Laagt