In opdracht van de Gemeente Deurne start VGB Asfalt met onderhoudswerkzaamheden aan diverse recreatieve asfaltfietspaden in het buitengebied van Deurne. Doel is om het asfalt te repareren en te voorzien van een witte oppervlakbehandeling.

Planning

De werkzaamheden vinden plaats in week 35 tot en met week 37 (28 augustus tot en met 17 september).

Deze werkzaamheden bestaan uit:

  • Opschonen van de bermen (deze werkzaamheden zijn reeds uitgevoerd);
  • Reinigen bestaande asfalt dmv een wegdekreiniger;
  • Repareren slechte asfaltvakken;
  • Aanbrengen van een bitumenemulsie als conserveringslaag van het asfalt en als hechtlaag voor het witte steenslag;
  • Afstrooien van de aangebrachte bitumenemulsie met witte steenslag;
  • Inwalsen van het steenslag. (Tussen het inwalsen en navegen zijn er losliggende steentjes aanwezig. Hiervoor heeft de aannemer waarschuwingsborden geplaatst)
  • Navegen. (2 weken na aanbrengen van de oppervlakbehandeling; bitumenemulsie met witte steenslag)

Bereikbaarheid

Tijdens deze werkzaamheden zijn de recreatieve fietspaden afgesloten en worden de fietsers door verkeersregelaars omgeleid.

Vragen of opmerkingen

Bij vragen kunt u bellen naar de contactpersonen:

Onvoorziene omstandigheden

Bij alle wegwerkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden - bijvoorbeeld langdurige regen - roet in het eten gooien waardoor het werk moet worden uitgesteld naar een later moment.