Van maandag 6 tot en met vrijdag 31 mei zijn er werkzaamheden op en rond het kruispunt Haageind/Langstraat. In opdracht van de gemeente Deurne past Strukton daar de fietsoversteek en de bushaltes aan. Ook voert Strukton werkzaamheden uit aan het viaduct over de Milhezerweg.

Tijdschema van de werkzaamheden Haageind/Langstraat

 • Maandag 6 t/m vrijdag 24 mei
  • Kruising Haageind/Langstraat dicht.
  • Bushalte Haageind met halve rijbaan afzetting en verkeersregelaars (alleen tussen 09.00 en 15.00 uur).
  • Werkzaamheden conservering oostkant viaduct op al afgesloten fietspad.
 • Maandag 27 t/m vrijdag 31 mei
  • Bushalte Haageind met halve rijbaan afzetting en verkeersregelaars (alleen tussen 09.00 en 15.00 uur).
  • Werkzaamheden bij bushalte Langstraat (oprit N270).
  • Werkzaamheden aan het viaduct boven rijbaan (maandag t/m donderdag avond/nachtafsluiting).

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden Haageind/Langstraat?

Dan kunt u contact opnemen met de projectleider gemeente Deurne, Bert van Kilsdonk, via telefoonnummer 0493 - 38 77 11. Of met Omgevingsmanager Sander Kwakkernaat van de provincie Noord-Brabant. Hij is bereikbaar via telefoon 06 – 22 47 30 05.

Overige werkzaamheden

 • Van maandag 3 t/m vrijdag 7 juni
  • Werkzaamheden aan de westkant van het viaduct met voetpadafsluiting. Fietsers van zuid naar noord kunnen aan de andere kant onder het viaduct fietsen (over de nieuwe kruising Haageind).
  • Op de Langstraat (parallelwegen) zijn de komende weken ook werkzaamheden: aan de zuidkant is Strukton met rioolvervanging en herinrichting bezig.
 • Van vrijdag 31 mei t/m maandagochtend 3 juni
  • Weekendafsluiting N270.
 • Van vrijdag 14 t/m maandochtend 17 juni
  • Weekendafsluiting N270.

Over de werkzaamheden N270 Helmond – Deurne – Limburgse grens

De provincie wil de veiligheid, doorstroming en leefbaarheid op en rond de N270 verbeteren. Op deze weg wordt het wegvak tussen aansluiting op de N279 bij Helmond en Deurne aangepakt en het wegvak tussen Deurne en de Limburgse grens.

Heeft u vragen, klachten of meldingen over de uitvoering van de werkzaamheden en de bijbehorende verkeersmaatregelen? 

Neem dan contact op met Strukton. Dit kan op de volgende manieren:

Heeft u vragen aan de provincie over het N270-project?

Dan kunt u contact opnemen met Omgevingsmanager Sander Kwakkernaat van de provincie Noord-Brabant. Hij is bereikbaar via telefoon 06 – 22 47 30 05 en e-mail N270deurne-limburg@brabant.nl.

Op de website van de provincie Noord-Brabant staan de werkzaamheden verder uitgelegd.