In opdracht van Gemeente Deurne start van Horssen Wegenbouw met de herinrichting van de Paul Rubensstraat.

3D animatie

Om u een goed beeld en indruk te geven hebben we een 3D animatie gemaakt.

Planning

De uitvoering start in week 43 en zijn half december afgerond. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. De belanghebbenden worden door aannemer van Horssen Wegenbouw ruim voor aanvang voorzien van de benodigde informatie.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden wordt de straat afgesloten. De woningen blijven bereikbaar maar uiteraard ondervindt u enige hinder.

Onvoorziene omstandigheden

Bij alle wegwerkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden roet in het eten gooien. Denk hierbij aan bijvoorbeeld langdurige regen. De looptijd van het werk wordt hierdoor verlengd.

Heeft u een vraag of een opmerking?

Neem dan contact op met Gemeente Deurne via 0493 - 38 77 11 en vraag naar 
Erik van Someren.

Ontwerp

In de Paul Rubensstraat van Sint jozefstraat tot Dirk Boutsstraat wordt de rijbaan opgeheven en een langzaamverkeersroute aangelegd. Dit pad is bestemd voor zowel voetgangers als fietsers. Dat betekent dat het trottoir aan beide zijden van dit gedeelte van de Paul Rubensstraat wordt verwijderd. Hierdoor krijgen de monumentale bomen meer groeiruimte en wordt overlast van wortelopdruk zoveel als mogelijk voorkomen.

De rijbaan tussen Dirk Boutsstraat en Rogier van de Weijdenstraat wordt versmald waardoor ook daar de monumentale bomen meer groeiruimte krijgen. Het gevolg hiervan is dat de Dirk Boutsstraat en Paul Rubensstraat (gedeeltelijk) als éénrichtingsweg worden ingericht.