Vanaf 1 mei geldt in Nederland de nieuwe Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Met de komst van deze wet moeten gemeenten (en andere overheden) nog meer publieke informatie actief openbaar maken. Daarnaast komt er één centrale plek waar alle overheidsinformatie te vinden is. De gemeente Deurne investeert de komende jaren extra in de informatie-huishouding om dit mogelijk te maken.

De Wet open overheid heeft als doel (semi-)overheden transparanter te maken. Overheidsinformatie moet voor iedereen beter toegankelijk én makkelijk vindbaar worden.

Een centrale plek

Nu plaatst de overheid informatie op verschillende plekken op internet. Dit maakt de informatie lastig vindbaar voor inwoners. Met de komst van Wet open overheid komt er één website waar alle bekendmakingen te vinden zijn. Voor gemeente Deurne kunt u dit op onze website terugvinden. Op de pagina bekendmakingen van onze gemeentelijke website staan alle openbaar gemaakte documenten van gemeente Deurne. Dit is een overzicht van alle actuele Deurnese bekendmakingen die geplaatst zijn op de website van Open Overheid. Wilt u op de hoogte worden gehouden van onze bekendmakingen over uw buurt? Meld u dan aan voor een gratis abonnement op de berichten over uw buurt. Dan ontvangt u de bekendmakingen in uw mailbox.

Stapsgewijs

Momenteel plaatsen wij op onze pagina bekendmakingen al beleidsregels, omgevingsvergunningen en ruimtelijke plannen. In de komende jaren worden stapsgewijs deze bekendmakingen aangevuld met documenten uit de elf informatiecategorieën.

Houd onze website in de gaten om op de hoogte te blijven wanneer wij welke soort informatie openbaar maken op de pagina bekendmakingen.