Functie

 • Wethouder zorg, onderwijs, kunst en cultuur
 • 3e locoburgemeester

Portefeuille

 • Zorg & Onderwijs, Kunst & Cultuur

Taken

 • Foto wethouder Willy vd Berg
  Een zorgzame en veilige gemeente
  • Wmo, beleid en uitvoering
  • Vrijwilligerswerk en mantelzorg
  • Jeugd en jongeren, ouderen
  • Peuterspeelzaalwerk en kinderopvang
  • Algemene gehandicaptenzorg
  • Volksgezondheid
  • Zorg
  • Integratiebeleid en inburgering
 • Kunst en cultuur
  • Openbare bibliotheek
  • Cultuur en Kunst (incl. De Wieger en Cultuurcentrum)
  • Monumenten en archeologie
 • Onderwijs
  • Lokaal onderwijsbeleid en passend onderwijs
  • Leerlingenvervoer
  • Leerplicht
  • Volwasseneneducatie
  • Onderwijshuisvesting

Coördinerend uit raadsprogramma

 • Gezondheid

Nevenfuncties

 • Lid dagelijks en algemeen bestuur GR Peelgemeenten
 • Lid algemeen bestuur GGD Brabant-Zuidoost
 • Lid bestuurlijk overleg Beschermd Wonen en Wet Verplichte GGZ
 • Lid portefeuillehoudersoverleg 21VoordeJeugd Zuidoost-Brabant
 • Deelnemer bestuurlijk overleg passend onderwijs Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO)
 • Deelnemer bestuurlijk overleg Taxbus
 • Deelnemer bestuurlijk overleg ROC ter AA
 • Plv. lid algemeen bestuur Peelgemeenten
 • Plv. lid algemeen bestuur Werkbedrijf Senzer

Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd.