Als u hulp nodig hebt, bijvoorbeeld een rolstoel, vervoer op maat, hulp bij het huishouden of een aanpassing aan uw woning, dan vraagt u dit aan bij Zorg in Deurne. Dit heet: een voorziening aanvragen.

Hoe werkt het?

U meldt ons dat u hulp nodig hebt. Dit kan door persoonlijk naar Zorg in Deurne te gaan, maar u kunt ook een e-mail sturen of een brief. Bij Zorg in Deurne, in de brief of in het e-mailbericht legt u uit waarbij u problemen hebt. Bijvoorbeeld: 'ik kan niet meer zelf koken'.

Persoonlijk plan

Als u melding hebt gedaan van uw probleem, vragen wij u of u een persoonlijk plan wilt maken. Het plan stuurt u naar ons op. In dit persoonlijk plan geeft u aan wat u denkt dat u nodig hebt en waarom u dat nodig hebt. Voor dit plan hebt u tot 7 dagen na de melding de tijd. Deze termijn gaat in nadat u de melding hebt ingediend. Als u geen persoonlijk plan indient is er niets aan de hand. Het is niet verplicht om een persoonlijk plan in te dienen. Dit heeft geen gevolgen voor uw latere aanvraag.

Onderzoek

Naar aanleiding van uw melding (en eventueel uw persoonlijk plan) gaan wij onderzoek doen. We onderzoeken of u ook echt beperkingen hebt en kijken ook of anderen u misschien kunnen helpen. Tijdens dit onderzoek wordt ook duidelijk of u voor de eventuele voorziening een bijdrage in de kosten moet betalen.

Als het onderzoek klaar is geven wij de uitkomsten van het onderzoek en de oplossingen schriftelijk aan u door.

Aanvraag

Als blijkt dat er geen andere mogelijkheden zijn dan het aanvragen van een voorziening, kunt u een aanvraag doen. U kunt ook een aanvraag indienen wanneer u het niet eens bent met de andere mogelijkheden die wij bieden.

Hoe lang duurt het?

Wij moeten binnen 6 weken nadat u melding hebt gedaan het onderzoek uitvoeren.

Als u na het onderzoek een aanvraag hebt ingediend, moeten wij binnen 2 weken hierop beslissen.

Doen wij langer dan 6 weken over het onderzoek, mag u na 6 weken evengoed een aanvraag indienen. U hoeft dan niet te wachten tot het onderzoek afgerond is.

Contact met Zorg in Deurne

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met Zorg in Deurne:

Heeft u gevonden wat u zocht?