Sportverenigingen hebben een bijzondere rol in het stimuleren en activeren van een gezonde leefstijl. Niet alleen door de sport zelf, maar ook door de omgeving waarin mensen sporten.

Initiatief vanuit sport- en preventieakkoord

Kei Goed Gezond Gelukkig Deurne stelt daarom voor iedere sportclub € 500,- stimuleringsbudget ter beschikking dat ingezet kan worden voor een gezonde(re) sportomgeving. Dit initiatief wordt gefinancierd vanuit de middelen van het sport- en preventieakkoord.