Wij doen er alles aan om een zo toegankelijk mogelijke website te hebben. Als overheidsorganisatie hebben we hier ook een toegankelijkheidsverklaring voor op laten stellen. 

Toegankelijkheidsverklaring 2023

Met een nieuwe website in 2022 hebben we een groot aantal toegankelijkheidsproblemen van onze vorige website opgelost. Begin 2022 is deze website extern getoetst en de toegankelijkheidsverklaring vernieuwd. Er moeten nog enkele technische issues worden aangepast waarna de website voldoet aan de eisen.

PDF documenten

De gemeente is zich bewust dat er nog PDF documenten op de website staan die nog niet voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Hieraan wordt veel aandacht besteed om deze te vervangen voor toegankelijke opties.  

Actuele status toegankelijkheidslabel

Status toegankelijkheidslabel van www.deurne.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring iBurgerzaken gemeente Deurne 2023

In september 2023 is de website iBurgerzaken van de gemeente Deurne getest op toegankelijkheid door een externe partij. Dit is het onderdeel van de website waar u afspraken kan maken bijvoorbeeld voor een nieuw paspoort. 
Dit onderdeel voldoet aan alle eisen van de Toegankelijkheidswet. 

Actuele status toegankelijkheidslabel iBurgerzaken gemeente Deurne

Status toegankelijkheidslabel van Burgerzaken gemeente Deurne. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.