In opdracht van de gemeente Deurne start Heijmans met de uitvoering van het asfaltonderhoud aan de Kanveldweg tussen de Langstraat en de Wittedijk.

Planning

In de periode van 5 april tot en met 3 mei vinden werkzaamheden plaats aan de Kanveldweg. Het gaat om de volgende werkzaamheden:

  • Frezen asfaltdeklaag;
  • Aanbrengen wegfundering ter plaatse van aan te brengen bermbeton;
  • Aanbrengen asfaltverharding;
  • Aanbrengen bermbeton;
  • Aanstraten inritten;
  • Afwerken bermen.

Asfaltwerkzaamheden Kanveldweg

Op deze plek staat een kaart van een externe website. Mogelijk plaatst deze website cookies. Door op de knop te klikken accepteer je deze cookies en wordt de kaart getoond.

Bereikbaarheid

Tijdens deze werkzaamheden is de weg afgesloten voor doorgaand verkeer (zie ook bijgevoegde tekening van de verkeersmaatregelen).

Voor de hulpdiensten is de Kanveldweg altijd bereikbaar.

Heeft u vragen?

Dan kunt u bellen naar een van onderstaande contactpersonen:

Onvoorziene omstandigheden

Bij alle wegwerkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden roet in het eten gooien waardoor het werk moet worden uitgesteld naar een later moment. Bijvoorbeeld als het lang achter elkaar hard regent. Asfalteren is dan niet verstandig omdat dit ten koste gaat van de kwaliteit.