In opdracht van de Gemeente Deurne start Heijmans met de uitvoering van het asfaltonderhoud aan de Koeweideweg tussen de Kromme Heitraksedijk en Bospeelweg en aan de Kromme Heitraksedijk.

Planning

In de periode van 18 maart tot en met 5 april vinden werkzaamheden plaats in de Kromme Heitraksedijk - Koeweideweg. Het betreft de volgende werkzaamheden:

  • Frezen deklaag Koeweideweg en gedeeltelijk Kromme Heitraksedijk;
  • Aanbrengen wegfundering ter plaatse van aan te brengen bermbeton langs Kromme Heitraksedijk en Koeweideweg;
  • Aanbrengen asfaltverharding;
  • Aanbrengen bermbeton zowel langs de Koeweideweg als Kromme Heitraksedijk;
  • Aanstraten inritten;
  • Afwerken bermen en aanbrengen bermpalen.

Bereikbaarheid

Tijdens deze werkzaamheden is de weg afgesloten voor doorgaand verkeer en er worden omleidingsroutes ingesteld.
Voor de hulpdiensten zijn de Kromme Heitraksedijk en de Koeweideweg altijd bereikbaar.

Vragen of opmerkingen

Bij vragen kunt u bellen naar de contactpersonen:

Onvoorziene omstandigheden

Bij alle wegwerkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden - bijvoorbeeld langdurige regen - roet in het eten gooien waardoor het werk moet worden uitgesteld naar een later moment.