In opdracht van de Gemeente Deurne start Heijmans met de uitvoering van het asfaltonderhoud aan de Nachtegaalweg tussen de Langstraat en de Wittedijk. 

Planning

Van maandag 15 april t/m vrijdag 3 mei vinden de volgende werkzaamheden plaats aan de Nachtegaalweg:

  • Frezen asfaltdeklaag;
  • Aanbrengen wegfundering ter plaatse van de aan te brengen bermbeton;
  • Aanbrengen asfaltverharding;
  • Aanbrengen bermbeton;
  • Aanstraten inritten;
  • Afwerken bermen.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor de hulpdiensten is de Nachtegaalweg altijd bereikbaar.

Vragen of opmerkingen

Bij vragen kunt u bellen naar de contactpersonen:

Onvoorziene omstandigheden

Bij alle wegwerkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden roet in het eten gooien, waardoor het werk moet worden uitgesteld naar een later moment. Bijvoorbeeld als het lange tijd achter elkaar hard regent. Asfalteren is dan niet verstandig omdat dit ten koste gaat van de kwaliteit.