Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening te betalen. Om hierbij te helpen krijgen inwoners met een inkomen onder de 120% van de bijstandsnorm € 800,- energietoeslag per huishouden.

Hoe moet ik de energietoeslag aanvragen?

Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening te betalen. Om hierbij te helpen krijgen inwoners met een inkomen onder de 120% van de bijstandsnorm € 800,- energietoeslag per huishouden.

Heb je de energietoeslag nog niet automatisch ontvangen? Van 8 januari tot 1 juli 2024 kun je de energietoeslag aanvragen via het formulier Aanvraagformulier energietoeslag 2023.

Werk je als zelfstandig ondernemer? Dan moet je gebruik maken van het Aanvraagformulier energietoeslag 2023 voor zelfstandigen.

Heb ik recht op de energietoeslag?

Je hebt recht op de energietoeslag 2023 als je:

 • 21 jaar of ouder bent; en
 • Hoofdbewoner bent van een huishouden; en
 • In de gemeente Deurne woont; en
 • Een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
 • Jij (en je partner) een gezamenlijk inkomen hebt dat lager is dan 120% van de geldende bijstandsnorm.

Normen per 1 juli 2023, exclusief vakantiegeld

Van 21 jaar tot aan pensioensgerechtigde leeftijd

PersoonssituatieBijstandsnorm 100%, per maandBijstandsnorm 120%, per maand
Alleenstaande€ 1.155,79€ 1.386,95
Alleenstaande ouder€ 1.486,-€ 1.783,20
Gehuwd / Samenwonend€ 1.651,12€ 1.981,34

Vanaf pensioensgerechtigde leeftijd

PersoonssituatieBijstandsnorm 100%, per maandBijstandsnorm 120%, per maand
Alleenstaande€ 1.289,78€ 1.547,74
Gehuwd / Samenwonend€ 1.751,42€ 1.101,70

Welk inkomen telt mee?

Het gaat om het netto-inkomen van jou en je eventuele partner. Zorgtoeslag, kindgebonden budget, huurtoeslag en kinderbijslag tellen niet mee. 

Als inkomen tellen onder andere wel mee;

 • loon;
 • uitkering, zoals WW, ZW, WIA, WAO, Anw, Pw of andere sociale uitkering;
 • AOW en aanvullend pensioen;
 • inkomen uit eigen onderneming;
 • inkomen uit verhuur;
 • partner- en kinderalimentatie;
 • inkomsten uit een pgb, voor zover dit wordt ingezet ter vergoeding van de zorg die door de aanvrager zelf wordt verricht;
 • periodieke giften;
 • inkomsten uit vermogen, zoals rente of dividend.

Vrijlatingen 2023

Ontvang je een Wajong uitkering, AOW en/of een pensioen? Dan moet je de hieronder genoemde vrijlatingen op jouw netto inkomen in mindering te brengen.

 • Jonggehandicaptenkorting: € 68,33
 • AOW: € 5,00 per persoon
 • Pensioen alleenstaande: € 25,15
 • Pensioen gehuwden: € 50,30

Rekenvoorbeelden

Voorbeeld 1

OmschrijvingBedrag per maand
Wajong uitkering€ 1.197,-
Jong gehandicaptenkorting - € 68,33
Totaal netto inkomen€ 1.128,67

Voorbeeld 2

OmschrijvingBedrag per maand
AOW alleenstaande€ 1.378,98
Pensioen€ 100,-
AOW vrijlating- € 5,-
Pensioenvrijlating- € 25,15
Totaal netto inkomen€ 1.448,83

Voorbeeld 3

OmschrijvingBedrag per maand
AOW€ 939,24
AOW€ 939,24
Pensioen€ 200,-
AOW vrijlating€ 10,-
Pensioenvrijlating€ 50,30
Totaal netto inkomen€ 2.018,18

Let op! Voor de inkomenstoets wordt gekeken naar het totaal netto inkomen.

Goed om te weten

Wanneer ontvangt u de toeslag niet?

Je ontvangt de energietoeslag niet als je:

 • jonger dan 21 jaar bent;
 • student bent en studiefinanciering (Wet studiefinanciering 2000) ontvangt. Of geen studiefinanciering meer ontvangt, maar hier wel voor in aanmerking komt;
 • in een instelling woont (zorg of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen), waarbij de instelling de energiekosten betaalt en deze kosten niet apart bij u in rekening worden gebracht;
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven en geen eigen woonadres heeft.

Wanneer krijg je bericht?

Als u het aanvraagformulier volledig en ondertekend heeft ingevuld en de gevraagde bewijsstukken heeft ingeleverd, wordt je aanvraag in behandeling genomen. Het streven is om de aanvraag binnen 8 weken af te handelen.

Worden je gegevens gecontroleerd?

Ja, de gemeente zal bij de aanvraag je gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties informatie over jou en je partner opvragen die relevant is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of je recht hebt op de energietoeslag.

Waarvoor is de energietoeslag bedoeld?

De energietoeslag is bedoeld voor de hoge energierekening. Het is dus verstandig als u dit geld reserveert voor bijvoorbeeld de hoge jaarafrekening van je energieleverancier. Heb je dit jaar (nog) geen hogere energierekening? Ook dan kun je de energietoeslag ontvangen, omdat je een laag inkomen hebt.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering of voor de toeslagen (huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en kindgebondenbudget) die je van de belastingdienst ontvangt.

Ook is de energietoeslag niet vatbaar voor beslag. Indien er sprake is van een minnelijk schuldsaneringstraject, hoeft de energietoeslag niet naar de boedelrekening worden overgemaakt.

Heb je vragen over de energietoeslag?

Heb je nog vragen over de energietoeslag? Neem dan telefonisch contact op met Minimaregelingen Peelgemeenten, telefoonnummer 088 - 501 33 00 (keuze 3). Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 10.00 tot 12.00 uur. Je kunt ook een email sturen naar mp@peelgemeenten.nl.

Overige vragen over zorg en ondersteuning

Heb je nog andere vragen over zorg en ondersteuning? Kijk dan op de website van Zorg in Deurne(externe link) of stuur een mail naar zorgindeurne@deurne.nl.

Heeft de tekst op deze pagina u geholpen?