Erfgoedvisie

Om cultuurhistorische waarden te kunnen waarborgen is een erfgoedvisie opgesteld. De erfgoedvisie concentreert zich op het onroerend erfgoed (dat wat op één plek staat), dat cultuurhistorisch van belang is.

Erfgoedbeleid

De erfgoedvisie vormt de basis voor hoe het erfgoedbeleid wordt uitgewerkt, in onder andere het omgevingsplan. Dit is belangrijk voor bijvoorbeeld hoe we erfgoed beschermen, maar juist ook hoe we die vaker beleven en beter benutten.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over erfgoed kunt u gebruik maken van het online contactformulier. Wij proberen uw bericht zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Vul het contactformulier erfgoed in