Op woensdagavond 17 april staat de ‘Informatieavond verduurzamen maatschappelijk vastgoed’ gepland. Als u hiervoor in aanmerking komt, heeft u onlangs een uitnodiging van ons ontvangen via de post.

Vanwege het aantal deelnemers wordt de informatieavond omgezet van fysiek naar digitaal.

Heeft u een uitnodigingsbrief ontvangen en nog niet aangemeld?

Stuur dan een mail naar duurzaam@deurne.nl. Vermeld hierin de naam van de organisatie en emailadressen van de personen die willen aansluiten.