Hier staan de uitslagen van de verkiezing voor het Europees Parlement in gemeente Deurne. Er is in onze gemeente centraal geteld. Dit betekent dat op donderdagavond in het stemlokaal een eerste telling gedaan is. Dan tellen we alleen hoeveel stemmen elke partij heeft gekregen. Op vrijdag zijn alle stemmen op de kandidaten geteld tijdens de eerste zitting van het gemeentelijk stembureau (GSB). Daarna wordt de uitslag voor de hele gemeente berekend.

Opkomstcijfers

Soort stemmenOpkomst 2019Opkomst 2024
Aantal geldig op kandidaten gestemd9.19110.891
Aantal blanco stemmen2520
Aantal geldige stemmen9.21610.911
Aantal ongeldige stemmen2215
Aantal kiezers9.23810.926
Aantal kiesgerechtigden25.53625.916
Opkomstpercentage36,18%42,16

Ziet u een fout in de uitslag van een stembureau of van de uitslag voor de hele gemeente?

  • Meld dit dan voor maandag 17 juni 11.00 uur via de website van de Kiesraad aan het Centraal Stembureau. Dan wordt de fout onderzocht.
  • Meldingen die later binnenkomen worden niet in behandeling genomen.

Melding aan centraal stembureau Europees Parlementsverkiezing 2024
 

De processen-verbaal van de stembureaus

De bijlagen 2 processen-verbaal van het GSB met de uitslag per stembureau

Heeft de tekst op deze pagina u geholpen?