Een nieuwe politieke partij of groepering die mee wil doen aan de verkiezingen heeft soms ondersteuningsverklaringen nodig. Een kiezer verklaart hiermee dat hij het belangrijk vindt dat de partij of groepering meedoet aan de verkiezingen.

Termijn afleggen ondersteuningsverklaring

Vanaf dinsdag 9 april tot en met dinsdag 23 april 2024 kunt u tijdens openingstijden een ondersteuningsverklaring voor de verkiezingen van het Europees Parlement afleggen.

Hoe werkt het?

Als er genoeg ondersteuningsverklaringen zijn, kan de partij of groepering zich aanmelden om mee te doen aan de verkiezingen. Een ondersteuningsverklaring is nodig als een partij of groepering:

 • voor het eerst meedoet aan de verkiezingen;
 • bij de vorige verkiezingen geen zetel behaald heeft;
 • geen partijnaam geregistreerd heeft (blanco lijst).

Wat moet ik doen?

Een ondersteuningsverklaring afleggen kan alleen persoonlijk. Elke kiezer mag per verkiezing 1 ondersteuningsverklaring afleggen.

 • Vul het 'formulier ondersteuningsverklaring' in. U krijgt ditt formulier van de partij of groepering. 
 • Maak een afspraak bij de gemeente.
 • U ondertekent het formulier samen met een ambtenaar. De verklaring kan niet worden ingetrokken.
 • Neem een geldig legitimatiebewijs mee naar de afspraak.
 • De ambtenaar zet een stempel op het formulier.
 • U neemt het formulier mee en zorgt dat het bij de politieke partij of groepering komt.

De ondersteuningsverklaringen zijn na de kandidaatstelling openbaar in te zien. Daarmee worden uw gegevens dus ook openbaar.

Let op! U heeft kiesrecht voor de verkiezingen. Dit is een voorwaarde om een ondersteuningsverklaring af te kunnen leggen.

Wat heb ik nodig?

 • het 'formulier ondersteuningsverklaring'
 • een geldig legitimatiebewijs

Heeft de tekst op deze pagina u geholpen?