In februari 2023 besloot de gemeenteraad een nieuw zwembad op een nieuwe locatie te gaan bouwen in Deurne. De gemeente heeft een onderzoek uitgevoerd om een geschikte locatie te vinden. De voorkeurslocatie voor het nieuwe zwembad is tussen de Vloeieindseweg, Beukenstraat en het Knoflookpad. 

Locatie geschikt voor de ambities voor het zwembad

Het locatieonderzoek wijst uit dat op deze locatie genoeg ruimte is voor de bouw van het zwembad met twee baden, parkeergelegenheid en het aanleggen van een energievoorziening. Daarnaast is er ook ruimte voor andere maatschappelijke voorzieningen.

Gemeente moet de grond nog kopen

De percelen tussen de Vloeieindseweg, Beukenstraat en het Knoflookpad zijn niet in eigendom van de gemeente. De gemeente heeft het voorkeursrecht gevestigd op deze percelen. Dat betekent dat als de eigenaren van deze stukken grond het willen verkopen, zij dit eerst aan de gemeente moeten aanbieden. Hiermee voorkomt de gemeente dat de prijs opgedreven wordt.

Zo gaat het verder

Het voorkeursrecht moet binnen 3 maanden door de gemeenteraad bevestigd worden. Dit gebeurt uiterlijk in de raadsvergadering van 2 juli. Ook wordt dan de voorkeurslocatie voorgelegd aan de gemeenteraad. Ondertussen gaat de gemeente aan de slag met de voorbereidingen voor de aanpassingen van het bestemmingsplan. Als de percelen in bezit zijn van de gemeente, kunnen er concretere plannen voor de bouw van het zwembad gemaakt worden.

Meer informatie

Blijf op de hoogte via de projectpagina over een nieuw zwembad.