Dinsdag 30 januari nam het college van burgemeester en wethouders een besluit over de vergunningsaanvraag van het COA. Het besluit is dat we de vergunning aan COA verlenen voor het tijdelijk huisvesten van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) aan Zand 17 in Liessel.

Opvang voor 30 asielzoekers

De verleende vergunning is voor het huisvesten van 30 minderjarige asielzoekers. Dit past binnen het nieuwe beleidskader opvang asielzoekers, vastgesteld door de gemeenteraad op dinsdag 23 januari. De vergunningsaanvraag van COA is op het laatste moment aangepast zodat deze passend is binnen dit nieuwe beleidskader. Waar eerder sprake was van de opvang van 43 jongeren gaat het voor nu om 30 jongeren.

Verbouwing

Nu de vergunning verleend wordt, kan COA aan de slag met het gereed maken van de locatie. Hier is een verbouwing voor nodig. Zoals de planning er nu uitziet duurt de verbouwing tot 1 juni. Na de verbouwing kunnen de jongeren gehuisvest worden.

Aanmelden nieuwsbrief

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen over de opvanglocatie en het vergunningentraject, gaan we periodiek een digitale nieuwsbrief versturen.

Meld u aan voor deze nieuwsbrief

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over dit onderwerp? Bekijk dan de veelgestelde vragen en antwoorden hierop.