Heeft u overlast door vuurwerk, dan meldt u dit bij de gemeente. Samen met de politie zorgen wij ervoor dat de overlast, schade en letsel door vuurwerk beperkt wordt.

Overlast van vuurwerk melden

Wat voor soort overlast kunt u melden?

  • Het afsteken van (knal)vuurwerk en de daarmee gepaarde geluidsoverlast. 
  • Maar ook (het gevoel van) onveilige situaties op straat. 

Overlast vuurwerk melden

Niet melden met het formulier

Wilt u iets anders melden dan de vuurwerkoverlast zoals hierboven omschreven? 

Vuurwerkschade 

Vuurwerkschade aan openbare prullenbakken, verkeersborden, speeltoestellen enzovoorts meldt u online via de pagina 'Melding over uw woon- en leefomgeving'.

Verkoop en opslag illegaal vuurwerk

Denkt u dat iemand handelt in illegaal vuurwerk of dit opslaat? Dan meldt u dit bij de politie, telefoonnummer 0900 - 88 44.

Direct gevaar

Ziet u een situatie met direct (levens)gevaar of zijn er gewonden, bel dan meteen 1-1-2.

Wat gebeurt er met uw melding?

Uw melding is belangrijk. Wij brengen alle meldingen in kaart. Zo krijgen de politie en en wij een goed beeld van plekken waar veel overlast is. Onze handhavers gaan daar dan vaker langs en kijken in overleg met bijvoorbeeld jongerenwerkers en de politie hoe de overlast aangepakt kan worden. Wij kunnen alleen een bekeuring geven (of jongeren verwijzen naar Bureau Halt) als we iemand aantreffen die op dat moment vuurwerk afsteekt.

Meer informatie

Op de pagina over vuurwerk vindt u informatie over het kopen en afsteken van vuurwerk.

Meer informatie kunt u ook lezen op de website van de politie en op de website van Rijksoverheid

Heeft u gevonden wat u zocht?