Ziet u een losliggende stoeptegel liggen? Of een kapot verkeersbord? Misschien heeft u wel een idee om een probleem in de openbare ruimte op te lossen. Maak dan een melding woon- en leefomgeving. Ernstige problemen lossen we snel op. Minder dringende zaken plannen we in.

Uw melding over de woon- en leefomgeving

Gebruik het formulier niet voor een melding over:

Geef nu online uw melding door

Headerafbeelding melding leefomgeving, omgewaaide boom op een weg

Melden bij de gemeente

 • kapot wegdek of losliggende stoeptegel;
 • kapot verkeerslicht of straatverlichting;
 • kapot verkeersbord of - paaltje;
 • verstopt riool in gemeentegrond;
 • achterstallig onderhoud van openbaar groen;
 • onveilige plekken of verkeerssituatie;
 • afgewaaide takken, omgewaaide bomen;
 • vernield groen;
 • overvolle afvalbakken;
 • kapotte of onveilige speeltoestellen;
 • dode dieren langs de weg of in het water;
 • achtergelaten fietsen of auto's;
 • vuurwerkoverlast.

Niet melden bij de gemeente

 • Voor gevonden dieren belt u de dierenambulance.
 • Ongedierte, plaagdieren zoals ratten: Neem contact op met het Kennisadviescentrum Dierplagen (KAD).
 • Niet opgehaald huisvuil (plastic zakken of containers) meldt u bij Blink op telefoonnummer 0800 - 0492.
 • Overlast van anderen, zoals buren of hangjongeren; bel de politie op telefoonnummer 0900 - 8844.
 • Voorwerpen of plekken die niet van de gemeente zijn: neem contact op met de eigenaar.
 • Milieuoverlast door bedrijven (stank, geluid, stof, trillingen); neem contact op met de Milieuklachtencentrale.

Heeft u gevonden wat u zocht?