De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Als uw persoonsgegevens niet goed geregistreerd staan, kunt u de gemeente vragen om dit aan te passen. U kunt uw gegevens controleren op MijnOverheid.

 • U kunt uw actuele persoonsgegevens nakijken op de website van mijn.overheid.nl.
 • U logt in met uw DigiD. Heeft u dit nog niet? Vraag het aan bij www.digid.nl

In de BRP staan naast uw voornamen, achternaam, geslacht en burgerservicenummer (BSN) gegevens over uw:

 • ouders;
 • nationaliteit;
 • huwelijk of geregistreerd partnerschap;
 • overlijden;
 • inschrijving in de BRP;
 • verblijfplaats (adres);
 • kinderen;
 • verblijfstitel (als u uit een ander land komt);
 • gezagsverhouding en curatele;
 • reisdocument (paspoort en/of identiteitskaart);
 • kiesrecht.

Hoe werkt het?

U dient een verzoek in om de gegevens aan te passen. Dit heet een correctieverzoek. U kunt dat verzoek doen met het online formulier (onder Formulieren) of schriftelijk.

Documenten

Bij uw aanvraag (via het formulier of per brief) stuurt u de volgende documenten mee:

 • Documenten die aantonen dat de gegevens niet kloppen (bijvoorbeeld een brief die u van ons heeft gekregen met de foute gegevens)
 • Documenten waarmee u kunt aantonen wat de juiste gegevens zijn. Dit is belangrijk, omdat wij als gemeente alleen op basis van officiële brondocumenten gegevens kunnen corrigeren in de Basisregistratie personen.

Hoe lang duurt het?

 • Binnen 4 weken passen wij de foute gegevens aan
 • Wij sturen u een brief als uw gegevens zijn aangepast
 • Ook als wij uw gegevens niet kunnen of mogen aanpassen, krijgt u daarover een brief

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw verzoek, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente.

Een fout herstellen bij een andere overheidsorganisatie

Zijn de gegevens op 'mijn overheid' goed maar komt de fout voor bij een andere overheidsorganisatie? Dan moet u de fout melden bij de organisatie waar het over gaat. Soms is het niet duidelijk bij welke organisatie dat is. Daarom is er een Meldpunt Fouten in overheidsregistraties (MFO). 

Het MFO is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Het MFO helpt burgers, bedrijven en overheidsorganisaties bij het corrigeren van een fout in een overheidsregistratie.

Hier kunt u online een melding doen. Het MFO helpt u verder.

Heeft u gevonden wat u zocht?