De inhoud is geladen.

Tekstlogo gemeente Deurne

Visie, regels en beleid

De gemeenteraad van Deurne stelt verordeningen vast. Het college stelt beleidsregels vast. Deze bevatten regelgeving over gemeentelijke aangelegenheden. Onze verordeningen en beleidsregels maken wij bekend op de website van Officiële bekendmakingen. Na publicatie kunt u de regelgeving die op dit moment geldt inzien via de website van de Overheid.