Tekstlogo gemeente Deurne

Maatschappelijke Voorzieningen in de buurt

Home - Thema - Maatschappelijke Voorzieningen in de buurt

Maatschappelijke Voorzieningen in de buurt

In Deurne is er voldoende ruimte voor buurtactiviteiten, sport, bewegen en onderwijs. Het programma “Maatschappelijke Voorzieningen in de Buurt” zorgt ervoor dat er ook in de toekomst ruimte is voor deze activiteiten. Per wijk of dorp kijken we samen met inwoners en betrokken partijen naar wat er nodig is. Waarbij we op slimme momenten combinaties willen maken tussen onderwijs, bewegen en ontmoeten.

Een prettige leefomgeving

Ruimte voor bewegen, ontmoeten en onderwijs dichtbij huis zorgt voor een prettige leefomgeving. Deurne wil daarom in elke wijk of dorp het liefst op een centrale plek basisonderwijs, bewegen en ontmoeten samenbrengen.  
Op gebied van cultuur, sport en voortgezet onderwijs is het niet noodzakelijk om dat in de buurt te organiseren in iedere wijk of dorp.

Projecten maatschappelijke voorzieningen in de buurt

  • Een nieuw zwembad

    De gemeenteraad van Deurne kiest definitief voor een nieuw zwembad op een nieuwe locatie.

  • Urban sportspark

    De gemeente onderzoekt samen met de initiatiefnemers of het mogelijk is een urban sportpark te realiseren.

  • Beweegvoorzieningen

    In Zeilberg en in Neerkant wordt samen met betrokkenen gewerkt aan een nieuwe beweegvoorziening.

Actueel nieuwsberichten