Ieder huishouden in Deurne betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft. De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) int voor de gemeente Deurne de afvalstoffenheffing.

Hoe berekenen we de afvalstoffenheffing?

De afvalstoffenheffing voor huishoudelijk afval bestaat uit twee delen voor huishoudens met een afvalcontainer:

  • Eén deel heet vastrecht. Dit is een vast bedrag dat u per jaar betaalt.
  • Het andere deel heet diftar (differentiatietarief). U betaalt een bedrag per keer dat de kliko geleegd wordt. De gemeente gebruikt diftar zodat degene die meer afval loost ook meer belasting betaalt. 

Huishoudens die geen afvalcontainer hebben, maar afval lozen in 25-liter emmers of bovengrondse verzamelcontainers, betalen een vast bedrag per jaar.

Twee aanslagen 

De BSOB stuurt u twee aanslagen:

  • Een gecombineerde aanslag met daarin verwerkt het vast bedrag voor afvalstoffenheffing.
  • Een aanslag voor het aantal aanbiedingen van rest- of gft-afval.

Let op! Bent u aangemeld bij Mijn Overheid? Dan krijgt u de berichten van de BSOB in "Mijn berichtenbox". Hierin vindt u ook de aanslagen afvalstoffenheffing. U kunt met uw DigiD ook rechtstreeks inloggen bij de digitale balie van de BSOB om uw aanslagen te bekijken.

Tarieven

We hebben de tarieven voor de afvalstoffenheffing voor u op een rijtje gezet.

Overzicht van alle kosten voor de afvalstoffenhefing

Betalen, bezwaar maken en kwijtschelding

Betalen

De aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt u meestal eind februari van de BSOB. U kunt op verschillende manieren de aanslag betalen.

Bezwaar maken

Klopt de aanslag afvalstoffenheffing niet of bent u het er niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Op de aanslag die u krijgt staat hoe u bezwaar kunt maken.

Kwijtschelding

Als uw inkomen en vermogen laag zijn, hoeft u de aanslag misschien niet te betalen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de aanslag, betalen, bezwaar maken en kwijtschelding? Meer informatie over deze onderwerpen vindt u op de webpagina veelgestelde vragen van de BSOB.

Heeft u gevonden wat u zocht?