Wat gaan we wanneer doen om het afvaluitvoeringsplan tot een succes te maken.

Scheiden GFTE-afval

 • Aparte besluitvorming over de tarieven in laatste kwartaal 2021.
 • Verlagen van het diftartarief GFTE per 1 januari 2022.
 • Uitrol t/m gereedheid van de uitgebreide inzamelwijze in het eerste kwartaal 2022.

Scheiden PMD-afval

Medio 2022 maatregelen overwegen:

 • Één keer per week inzamelen.
 • Brengvoorzieningen creëren.

Scheiden incontinentiemateriaal, inclusief wegwerpluiers

Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en verzorgingstehuizen dragen in dit plan bij in de kosten zodat zij ook hun bedrijfsmatige incontinentiemateriaal in de voorzieningen kunnen doen.

Scheiden grof afval

 • Vanaf voorjaar 2022 wordt de 1e snoeiroute gereden.
 • De GRIP-wagen rijdt als pilot i.s.m. Helmond, evaluatie medio 2022.

Verminderen restafval

 • Najaar 2021 (volume-enquête huishoudens en containerwissel in december). Start per 1 januari 2022.
 • Najaar 2021 tarieven voor diftar herzien, ook ivm het verlagen van het GFT tarief.
 • Najaar 2021 wordt de vaste jaarlijkse tegemoetkomende vergoeding voor chronisch zieken vastgesteld.

Voorkomen luierafval

 • Uitrol eerste kwartaal 2022.
 • Doorlopend.

Voorkomen GFTE-afval

 • Uitrol eerste kwartaal 2022.
 • Doorlopend.

Voorkomen voedselverspilling

 • Uitrol eerste kwartaal 2022.
 • Doorlopend.

Voorkomen papierverspilling

 • Voorbereiding bestuurlijk besluit laatste kwartaal 2021.
 • Invoering najaar 2023.

Verminderen restafval en verbeteren afvalscheiding

Start uitrol eerste kwartaal 2022 / doorlopend traject. 

Contractbeheer

Blink verzorgt de inzameling en het contractbeheer voor de verwerking van restafval, GFT-afval, PMD en glasverpakkingen. De gemeente heeft voor een aantal stromen een inzamelovereenkomst met stichtingen en verenigingen welke de komende periode afl open (o.a. met Stichting Oud Papier Deurne, Textiel Inzameling Deurne). Waar contractverlenging juridisch niet mogelijk of wenselijk is, zal een nieuwe opdracht op de markt worden gezet. Dat wordt altijd met grote zorg gedaan. Iedere ondernemer en stichting heeft de mogelijkheid om hierop in te schrijven.

Recht op kwijtschelding afvalstoffenheffing

In Deurne kan een inwoner een aanvraag voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aanvragen, en
daarmee dus ook voor de afvalstoffenheffi ng. Dit kan via de Belastingsamenwerking Oost Brabant (BSOB)
als hij/zij voldoet aan de vastgestelde normen.